Cách đăng ký thi topik online

dang-ky-thi-topik

Trong trường hợp bạn có thể thanh toán được qua mạng thì việc đăng ký thi TOPIK trên trang chủ là rất thuận tiện. Đặc biệt các bạn ở Hàn quốc đều phải thực hiện qua hình thức đăng ký này.

Bạn mở trang topik.go.kr bằng trình duyệt Internet explorer

Các bước đăng ký thi TOPIK online:

1. Bạn nhìn lên trên cùng phía tay phải của website sẽ có 로그인 (đăng nhập) và 회원가입(Tạo tài khoản mới). Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản thì hãy lập tài khoản mới bằng cách nhấn vào 회원가입.
dang-ky-thi-topik

Nếu bạn có rồi thì chỉ việc đăng nhập bằng ID và password ở 로그인.

2. Sau khi đăng ký hoàn thành, bạn vào 시험 응시, cột thứ 3 trong mục Main menu, và chọn 온라인 접수.

3. Bây giờ điền chi tiết, ảnh, chọn địa điểm thi và cuối cùng chọn Submit the Application để hoàn thành.

4. Vào 응시료 결제 ở cột bên trái để chọn phương pháp thanh toán. Lệ phí thi là 40,000 won

Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản.Trước: «
Tiếp theo: »