Hội thoại tiếng Hàn – Bài 03: Tên anh là gì? 이름이 무엇이에요?

Mục tiêu bài học :

– Thực hành thuần thục mẫu câu “A은/는 B입니다(A là B)”.
– Hiểu mẫu câu hỏi của động từ “là”
– Áp dụng hỏi tên.
– Phát âm rõ và nhớ từ vựng.

Tìm học tiếng Hàn Quốc:

  • bạn tên gì tiếng hàn (21)
  • cách hỏi tên trong tiếng hàn (1)
  • ten kha tieng han quoc (1)


Trước: «
Tiếp theo: »