Hội thoại tiếng Hàn – Bài 4: Bạn là người Hàn Quốc phải không? 한국사람이에요?

Mục tiêu bài học :

– Thực hành thuần thục mẫu câu hỏi của
động từ “이다(là) “với đuôi “이에요?/예요?”
– Hiểu mẫu câu phủ định của động từ
“이다(là)”
– Phát âm rõ và nhớ từ vựng mới về tên
gọi đồ vật.

Tìm học tiếng Hàn Quốc:

  • bạn là người hàn quốc có phải không (2)
  • ban co phai la nguoi han khong hoc tieng han online (1)
  • bạn là người han quốc trong tiếng hàn (1)


Trước: «
Tiếp theo: