Tag: hoc tieng han

tinh cach tieng han

Từ vựng chủ đề” Tính cách” tiếng Hàn

Trung Tâm Ngoai Ngữ Tiếng Hàn Từ vựng chủ đề” tính cách tiếng Hàn—> Tiếp theo 성격에 관련된 단어 늑장을 부리다 lề mề, la cà. 부수적이다 bảo thủ. 친절하다 nhiệt tình, tốt bụng 온화하다 ôn hòa 적극적 tích cực ,nhiệt huyết…