Tag: so dien thoai tieng han

Video cùng nhau học tiếng Hàn bài 43: Điện thoại số bao nhiêu

Hương: 안녕하세요? Vũ Thanh Hương 입니다 Cảm ơn các bạn đã dành 15 phút để đến với những bài học tuyệt vời cùng với chúng tôi. 지승현 선생님. 안녕하세요? 지승현: 네, 안녕하세요. 지승현입니다. Chúng tôi rất vui mừng vì các…