Tag: tieng han so cap bai 7

Tiếng Hàn sơ cấp bài 7: Kính ngữ trong tiếng Hàn

어디에 계십니까? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Kính ngữ trong tiếng Hàn – đây là một phần rất quan trọng trong tiếng Hàn. Khi các bạn giao tiếp với người Hàn bằng tiếng Hàn thì nhất…