Tiếng Hàn sơ cấp bài 11: Tiếng Hàn khó nhưng thú vị

Chào các bạn, hôm nay chúng ta bước sang bài số 11 đơn giản và nhẹ nhàng hơn với tiêu đề: 한국어는 어렵지만 재미있어요.

Đây là câu mà các bạn học tiếng Hàn nói thường xuyên. Tiếng Hàn khó nhưng thú vịTrước: «
Tiếp theo: »