Hội thoại tiếng Hàn – Bài 02: Xin chào

Mục tiêu bài học :

  • Nắm bắt cách chào hỏi
  • Giới thiệu tên, quốc tịch, nghề nghiệp
  • Phát âm rõ và nhớ từ vựng

Tìm học tiếng Hàn Quốc:

  • hội thoại tiếng hàn nhập môn (1)


Trước: «
Tiếp theo: »