Tag: hoi gia tien trong tieng han

Tiếng Hàn nhập môn – Bài 11: Cái này bao nhiêu tiền

Hôm nay chúng ta mở rộng những phần chúng ta đã học về số từ trong tiếng Hàn và cách hỏi giá tiền về một đồ vật gì đó trong tiếng Hàn. Tìm học tiếng Hàn Quốc:hỏi giá tiền bằng…