Tiếng Hàn sơ cấp bài 12: Sẽ làm gì đó

Học cách nói dự định làm gì đó trong tương lai trong tiếng HànTrước: «
Tiếp theo: »